Narada
obywatelska

Jeśli szukasz pomocy lub inspiracji
w stworzeniu narady obywatelskiej,
to jesteś w dobrym miejscu!

Dowiedz się, jak zorganizować naradę

Narada obywatelska, czyli co?

Pod nazwą „narada obywatelska” kryje się tak naprawdę kilka różnych metod prowadzenia rozmowy lub konsultacji społecznych. Wszystkie je łączy jednak kilka cech – dotyczą spraw publicznych ważnych dla danej społeczności, mają jasno określony temat, cel i strukturę, są konstruktywne (służą planowaniu działań, wypracowaniu rekomendacji itp.), dają przestrzeń do wspólnego namysłu (deliberacji), pozwalają wypowiedzieć się i wzajemnie usłyszeć wszystkim osobom biorącym w niej udział. Rozmowa w naradzie prowadzona jest pomimo różnic opinii i w poszukiwaniu tego, co łączy.

Czytaj więcej

Kiedy warto zorganizować naradę?

Narada jest trafnym pomysłem, kiedy dysponujesz ograniczonym czasem i budżetem, a chcesz poznać opinie różnych osób i omówić z nimi konkretny temat w sposób bardziej pogłębiony niż np. na typowym spotkaniu konsultacyjnym. Wybierz naradę, jeśli chcesz zapewnić ludziom możliwość uwspólnienia wiedzy i konstruktywnej rozmowy prowadzącej np. do wypracowania rekomendacji. Jeśli reprezentujesz urząd lub inny podmiot publiczny, pamiętaj, żeby sięgnąć po naradę tylko wtedy, kiedy planujesz wziąć jej efekty pod uwagę.

Czytaj więcej

Kto może zorganizować naradę?

Naradę, w najprostszej znanej w Polsce formie kilkugodzinnego spotkania, może zorganizować dosłownie każdy. I to nie tylko osoby reprezentujące instytucje publiczne czy organizacje społeczne, lecz także po prostu pojedyncze osoby, np. strażaczka, nauczyciel, bibliotekarka czy uczeń! Narada to metoda, którą da się niskim kosztem i nakładem pracy zaplanować i przeprowadzić zupełnie oddolnie.

Czytaj więcej

Kto może uczestniczyć w naradzie?

W naradzie co do zasady powinien móc uczestniczyć każdy, kto jest zainteresowany jej tematem lub kogo bezpośrednio on dotyczy. W prostych formach narady zazwyczaj mają charakter zupełnie otwarty - przyjść na nie może każda chętna osoba. W bardziej zaawansowanych formach, gdzie na różne sposoby losuje się osoby uczestniczące, na zasadę otwartości nakłada się filtr reprezentatywności/różnorodności grupy.

Czytaj więcej

Czego potrzeba, żeby zorganizować naradę?

Najpierw sprawdź, czy metoda narady pasuje w ogóle do tematu i celu planowanej przez Ciebie rozmowy. Jeśli tak, wybierz najlepiej pasującą do nich formę narady (krótkie spotkanie czy kilkudniowe rozmowy? udział otwarty dla wszystkich czy tylko dla wylosowanych osób? itd.). Kolejne kroki będą wyglądały różnie w zależności od wybranej formy narady.

Czytaj więcej