Kiedy warto zorganizować naradę?

Narada jest trafnym pomysłem, kiedy dysponujesz ograniczonym czasem i budżetem, a chcesz poznać opinie różnych osób i omówić z nimi konkretny temat w sposób bardziej pogłębiony niż np. na typowym spotkaniu konsultacyjnym. Wybierz naradę, jeśli chcesz zapewnić ludziom możliwość uwspólnienia wiedzy i konstruktywnej rozmowy prowadzącej np. do wypracowania rekomendacji. Jeśli reprezentujesz urząd lub inny podmiot publiczny, pamiętaj, żeby sięgnąć po naradę tylko wtedy, kiedy planujesz wziąć jej efekty pod uwagę.

Pomocne w sprawdzeniu, jakie sprawy można konsultować za pomocą narady obywatelskiej, mogą być tematy narad zrealizowanych dotychczas w Polsce, np.:

  • Jak odnowić ulicę Ruską? (Wrocław);
  • Jaka będzie strefa czystego transportu we Wrocławiu? (Wrocław);
  • W jaki sposób finansować gospodarowanie wodami w gminie? Czy wdrażać rozwiązania małej retencji? (Świdwin);
  • Jak zaplanować wymianę źródeł ciepła w mieście? Jak gospodarować energią cieplną? Jak termomodernizować budynki? (Lesko);
  • Jakie działania powinny podjąć lokalne władze, aby lepiej przygotować Cieszyn na zmiany klimatu? W jaki sposób utrzymywać i pielęgnować zieleń w Cieszynie? (Cieszyn);
  • W jaki sposób zmniejszyć ilość odpadów komunalnych kierowanych do składowania odpadów? Jak walczyć z nielegalnym składowaniem odpadów? (Michałowice);
  • Jakiej przyszłości Polesia chcemy? Jakie decyzje powinny zostać podjęte przez władze różnych szczebli w kwestii planów rozwoju górnictwa węglowego, aby – w kontekście zmian klimatycznych – zapewnić trwały, zrównoważony ekologicznie i społecznie rozwój gospodarczy Polesia, korzystny dla mieszkańców i jakości życia w regionie oraz chroniący unikatową przyrodę? (Polesie).

A kiedy nie warto organizować narady?

Na pewno wtedy, gdy na warsztat ma być wzięty temat albo zbyt ekspercki, techniczny, albo z drugiej strony – zbyt ogólny czy obszerny. Nie inwestuj też w naradę (ani tak naprawdę w żadną inną metodę pytania ludzi o zdanie), jeśli w temacie, który chcesz poruszyć, zapadły już decyzje, więc głos mieszkańców i mieszkanek nic już nie będzie w stanie zmienić.