Poznaj przykłady narad obywatelskich
realizowanych w Polsce!

Dotyczyły różnych spraw, miały różną skalę i formę,
osadzone były w różnych kontekstach.

Mamy nadzieję, że taki przegląd narad pomoże ci w wyborze najlepszej formuły
i zainspiruje do zorganizowania swojej narady.

Narady o wodzie

Narada o wodzie to prosta formuła rozmowy o wyzwaniach i rozwiązaniach dotyczących gospodarowania wodą w skali gminy. Stworzyliśmy ją początkowo z myślą o strażakach i strażaczkach OSP z całej Polski, ale może być wykorzystana przez dosłownie każdego.

Narada o wodzie zakłada wyrównanie wiedzy, wspólną diagnozę lokalnych problemów z wodą i szukanie dla nich rozwiązań.

Pod koniec 2023 r. narady odbyły się w kilkunastu gminach, gromadząc łącznie kilkaset osób. W czerwcu 2024 r., wspólnie z nową grupą ochotników i ochotniczek, planujemy kolejne.

Zobacz efekty narad o wodzie

Narady o kosztach energii

Narada obywatelska o kosztach energii, którą rozpoczęliśmy pod koniec 2021 roku, zakładała przeprowadzenie dwuetapowej rozmowy o ubóstwie energetycznym - narad lokalnych i ogólnopolskiego panelu obywatelskiego. Chcieliśmy, żeby w tę rozmowę, poza decydentami i ekspertami, włączyli się również ci, których problem ubóstwa dotyczy bezpośrednio, czyli sami obywatele i obywatelki. Narady odbywały się według przygotowanych przez nas scenariuszy.

W sumie odbyło się 45 narad lokalnych o kosztach energii, a zaangażowało się w nie 700 osób w całej Polsce.

Zobacz efekty narad o kosztach energii

Narady o edukacji

Wiosną 2019 roku odbył się najpoważniejszy od lat strajk nauczycieli i pracowników oświaty. Wspólnie z partnerami uruchomiliśmy wtedy pierwszą w Polsce ogólnokrajową akcję narad obywatelskich, w trakcie których społeczności szkolne mogły porozmawiać o przyczynach strajku i wspólnie zastanowić się nad tym, jakich zmian oczekują w polskim systemie edukacji. Narady odbywały się według przygotowanego przez nas scenariusza.

Od kwietnia do czerwca 2019 roku odbyło się ich 150, a uczestniczyło w nich około 4 tysiące osób.

Przeczytaj podsumowanie narad