Kto może zorganizować naradę?

Naradę, w najprostszej znanej w Polsce formie kilkugodzinnego spotkania, może zorganizować dosłownie każdy. I to nie tylko osoby reprezentujące instytucje publiczne czy organizacje społeczne, lecz także po prostu pojedyncze osoby, np. strażaczka, nauczyciel, bibliotekarka czy uczeń! Narada to metoda, którą da się niskim kosztem i nakładem pracy zaplanować i przeprowadzić zupełnie oddolnie.

W przypadku bardziej rozbudowanych narad, np. rozłożonych na kilka dni, zakładających losowanie czy wynagrodzenie osób uczestniczących, uwzględniających zatrudnienie osób eksperckich i/lub zajmujących się moderacją, potrzeba już pewnego zaplecza i większych zasobów (finansowych, kadrowych itp.). Wtedy w roli organizacyjnej występują zazwyczaj urzędy miejskie czy gminne albo działające na ich zlecenie organizacje.

Przykłady narad obywatelskich organizowanych oddolnie:

  • narady o wodzie (organizowane przez strażaków i strażaczki),
  • wybrane narady o kosztach energii (organizowane m.in. przez osoby indywidualne i organizacje społeczne),
  • narady o edukacji (organizowane przez różne osoby i podmioty związane ze szkołami).

Przykłady narad obywatelskich organizowanych przez podmioty publiczne:

  • narad we Wrocławiu – o strefie czystego transportu i o remoncie ul. Ruskiej na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do pl. Solnego (organizowane przez urząd miejski, a realizowana przez Fundację na Rzecz Studiów Europejskich),
  • wybrane narady o kosztach energii (organizowane przez urzędy miejskie i gminne),
  • narady o klimacie w Cieszynie, Lesku, Michałowicach i Świdwinie (organizowane przez urzędy i Fundację Pole Dialogu).