Kto może uczestniczyć w naradzie?

W naradzie co do zasady powinien móc uczestniczyć każdy, kto jest zainteresowany jej tematem lub kogo bezpośrednio on dotyczy. W prostych formach narady zazwyczaj mają charakter zupełnie otwarty – przyjść na nie może każda chętna osoba. W bardziej zaawansowanych formach, gdzie na różne sposoby losuje się osoby uczestniczące, na zasadę otwartości nakłada się filtr reprezentatywności/różnorodności grupy.

W praktyce oznacza to tyle, że z puli osób chcących lub mogących potencjalnie wziąć udział w naradzie, przy zastosowaniu różnych kryteriów (płci, wieku, miejsca zamieszkania lub jeszcze innych), losuje się z góry wyznaczoną liczbę osób. W ten sposób otrzymuje się ostateczny skład narady, złożony z różniących się między siebie osób. W niektórych naradach losowanie odbywa się analogicznie jak w panelach obywatelskich, czyli z dostępnej bazy danych osobowych. Wylosowane w taki sposób osoby otrzymują wtedy zaproszenie do udziału w naradzie, a jeśli odpowiedzą na nie pozytywnie, spośród nich losuje się ostateczny skład narady. W innych naradach z kolei kolejność jest odwrócona – najpierw zainteresowane naradą osoby zgłaszają chęć udziału, a następnie spośród nich (jeśli spełniają założone kryteria) losuje się skład narady.

Przykłady narad obywatelskich, w których udział był otwarty:

wspierane lub organizowane przez Fundację Stocznia.

Przykłady narad obywatelskich, w których skład był losowany: